Lundi  26
Mardi  27
Mercredi  28
Jeudi  29
Vendredi  30
Samedi  31
Dimanche  01
07:00 AM

Cours terminé WOD am 07:00 - 08:00

Cours terminé WOD am 07:00 - 08:00

Cours terminé WOD am 07:00 - 08:00

08:00 AM

Cours terminé WOD am 08:00 - 09:00

Cours terminé WOD am 08:00 - 09:00

09:00 AM

Cours terminé WOD am 09:00 - 10:00

Cours terminé WOD am 09:00 - 10:00

Cours terminé WOD am 09:00 - 10:00

WOD am 09:00 - 10:00

10:00 AM

Cours terminé WOD am 10:00 - 11:00

Cours terminé WOD am 10:00 - 11:00

Cours terminé WOD am 10:00 - 11:00

11:00 AM
12:00 PM

Cours terminé WOD am 12:00 - 13:00

Cours terminé WOD am 12:00 - 13:00

Cours terminé WOD am 12:00 - 13:00

Cours terminé WOD am 12:00 - 13:00

Cours terminé WOD am 12:00 - 13:00

01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM

Cours terminé WOD 16:00 - 17:00

Cours terminé WOD 16:00 - 17:00

05:00 PM

Cours terminé WOD 17:30 - 18:30

Cours terminé WOD 17:30 - 18:30

Cours terminé WOD 17:30 - 18:30

06:00 PM

Cours terminé WOD 18:00 - 19:00

07:00 PM

Cours terminé WOD 19:00 - 20:00

Cours terminé WOD am 19:00 - 20:00

Cours terminé WOD 19:00 - 20:00

Cours terminé WOD 19:00 - 20:00

08:00 PM
09:00 PM